11. sep. 2004

Nov blog za vse stvari, ki so povezane z mojim 'uradnim' delom

Odločil sem se (končno!), da bom ta blog uporabljal le za osebne stvari, mnenja in novice, ter da bom čimvečkrat uporabljal angleški jezik, da bo blog razumljiv za čimveč ljudi.
Za študentske zadeve, ki so pa namenjene delu na BINKu (oddelek kjer študiram - Bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo) ter FF (Filozofska fakulkteta Univerze v Ljubljani) pa imam drug blog:
Življenje netipičnega študenta FF

I have (finally) decided that I will use this blog for personal stuff, opinions and news and that I shall try to write english posts too, so that anybody can understand me.
For my 'official' work as a student on Faculty of Arts I will use another blog in slovenian language.

1 komentar: