24. jun. 2014

Piratska stranka Slovenije - kandidat za volitve v Državni zbor

Odločil sem se, da na volitvah v Državni zbor kandidiram kot član Piratske stranke Slovenije, ki zagovarja evolucijo politike, transparentnost, deljenje in zasebnost. Če je tudi tebi dovolj dosedanje politike, izberi drugačno prihodnost! Glasuj za Pirate! Kandidiram v 4. volilni enoti, volilni okraj 2 (Ribnica) in 4 (Litija) pod številko 11.
Kdo smo pirati?
Pirati smo politično gibanje nastalo iz upora proti poskusom pretiranega nadzora in regulacije interneta. Namenoma smo si nadeli ime, ki stigmatizira kopiranje avtorskih del in se uporablja kot sredstvo v boju za kriminalizacijo kopiranja. S tem pirati želimo na provokativen način izzvati politično debato, razkriti interese in pokazati na nevzdržnost stališč založniškega lobija.
Za kaj se zavzemamo?
Pirati se v prvi vrsti zavzemamo za ohranjanje temeljnih človeških pravic in svoboščin, ki so že obstajale pred pojavom interneta oz. digitalnih tehnologij. Med njimi je najbolj notorična pravica do kopiranja avtorskih del za osebno (nekomercialno) uporabo. Bolj splošno gre piratom za pravico do zasebnosti, nedotakljivost zasebnega prostora in zasebne komunikacije, ter za svobodo govora. Med pirati obstaja soglasje, da je na celotnem področju ti. intelektualne lastnine potrebna temeljita reforma.
Program najdete tukaj: http://piratskastranka.si/program/


Pirati nimamo radi opredeljevanja na klasični levo-desni politični osi. Čeprav nekatere piratske ideje in vrednote lahko zasledimo na svobodnjaški desnici, nekatere pa na socialni levici, nas ta os pri političnem razmišljanju preprosto ne zanima, saj menimo, da klasične politične ideologije izgubljajo kredibilnost in stik z realnostjo, da so preveč obremenjene z neko politično mitologijo, ki je namenjena zgolj boju za oblast.
Pirati verjamemo, da ustvarjamo nov političen prostor in nov, kreativen in pragmatičen stil političnega delovanja, ki ne potrebuje zastarelega uvrščanja. Uvrščanje ni naša stvar.
Smo pirati proti avtorskim pravicam?
Niti najmanj. Za pirate ni sporno, da je avtor tisti, ki naj ima monopol za komercialno izkoriščanje svojega dela. Avtorjeva pravica, da določi pogoje komercialnega izkoriščanja svojega dela ni sporna. Za pirate je sporno, če ta pravica posega v temeljne človekove pravice in svoboščine.
Pirati trdimo, da je založniška industrija tista, ki z zastarelimi koncepti in poslovnimi modeli dela škodo avtorjem in da avtorji potrebujejo boljši, sodobnejši, digitalni dobi primernejši sistem tržnega izkoriščanja svojega dela.