16. mar. 2009

Marketing

Obrazložitev spremembe imena podjetja:

Nova znamka razširja percepcije in zdaj vključuje širši razpon zabave, ki se bo lahko v bodoče širila tudi preko tradicionalnega.
Znamko se postavlja v ugodni položaj tudi za nadaljnjo rast, saj se ustvarja lastništvo nad imenom, ki se lahko razširja tudi preko novih medijev in nelinearnih digitalnih platform, novih mednarodnih poti, v nove poslovne modele.

"Razmišljajte širše" je novo sporočilo in slogan, ki bo vabil tako potrošnike in oglaševalce v novo dobo neomejene domišljije, izrednih doživetij in več zabave.

XY bolj jasno izkazuje priljubljenost največje zabavne industrije in kaže na nadaljni razvoj strategije za ustvarjanje bolj dostopnih vsebin s katerimi se širše občinstvo lažje poistoveti.

XY bo še vedno poudarjal tradicionalne vsebine, hkrati pa bo odprl svojo znamko za širši razpon zabave.

Hudo!

Še v angleščini:

... the new brand broadens perceptions and embraces a wider range of current and future imagination-based entertainment beyond just the traditional sci-fi genre, including fantasy, supernatural, paranormal, reality, mystery, action and adventure. It also positions the brand for future growth by creating an ownable trademark that can travel easily with consumers across new media and nonlinear digital platforms, new international channels and extend into new business ventures.

"Imagine Greater" will become the new brand message and tagline, inviting both consumers and advertisers into a new era of unlimited imagination, exceptional experiences and greater entertainment.

Syfy more clearly captures the mainstream appeal of the world's biggest entertainment category, and reflects the network's ongoing strategy to create programming that's more accessible and relatable to new audiences. Syfy will continue to celebrate the traditional roots of the genre, while opening the brand to accommodate a broader range of imagination-based entertainment.

Sci-Fi je sedaj SyFy.

Ni komentarjev:

Objavite komentar